2η online έρευνα για την καταγραφή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και τα στελέχη υποστήριξης σπουδαστών στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Η έρευνα απευθύνεται σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και σε στελέχη που απασχολούνται στη μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται online και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Έργου PROFI VNFIL, σεβόμενοι τις επιταγές του G.D.P.R.

Αντίστοιχες έρευνες υλοποιούνται ταυτόχρονα σε Λιθουανία, Ιταλία και Πορτογαλία (χώρες προέλευσης των εταίρων του Έργου PROFI VNFIL).