Ανακαλύψτε το profi-VNFIL

Εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της επαγγελματοποίησης και της καλής λειτουργίας των συστημάτων υψηλής ποιότητας του VNFIL (επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης).

Ανάπτυξη ενός ποιοτικού ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης και αυτοανάλυσης (E-portfolio) για υποψηφίους VNFIL. Μέσα από αυτό το εργαλείο οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία VNFIL ή προχωρήσουν στην αγορά της εκπαίδευσης ή της εργασίας.

Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες του VNFIL, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική επαγγελματοποίηση της διαδικασίας VNFIL

Υποστήριξη στην κοινωνία και δημιουργία εθνικών εγγράφων στρατηγικής για το VNFIL

Image module
Image module

Μείνετε συντονισμένοι

Εδώ θα βρείτε όλα τα νέα του έργου. Μείνετε μαζί μας…

Ομάδες Στόχου

 • Μαθητές VET/AL & υποψήφιοι VNFIL
 • Επαγγελματίες του VNFIL (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβουλοι κλπ)
 • Διευθυντικό προσωπικό από παρόχους VET/AL
 • Διευθυντικό προσωπικό από παρόχους VET/AL
 • Εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων
 • Περιφερειακοί και Εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής
 • Μαθητές VET/AL & υποψήφιοι VNFIL
 • Επαγγελματίες του VNFIL (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβουλοι κλπ)
 • Διευθυντικό προσωπικό από παρόχους VET/AL
 • Εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων
 • Περιφερειακοί και Εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής

Η online εκπαίδευσή μας

Η εκπαίδευση θα γίνει online. Τώρα ετοιμάζουμε τις εκπ. ενότητες.

Κάντε εγγραφή και μείνετε συντονισμένοι