ανακαλύψτε το έργο μας

ανακαλύψτε το έργο profi-VNFIL

Εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης

ποιοί είμαστε;

Εταίροι

ποιοί οι στόχοι μας;

Στόχοι

τι θα παραδώσουμε;

Αποτελέσματα

γιατί το κάνουμε;

VNFIL

Στόχοι


1) Ανάπτυξη ενός ποιοτικού ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης και αυτοανάλυσης (E-portfolio) για υποψηφίους VNFIL. Μέσα από αυτό το εργαλείο οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία VNFIL ή προχωρήσουν στην αγορά της εκπαίδευσης ή της εργασίας.

2) Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες του VNFIL, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική επαγγελματοποίηση της διαδικασίας VNFIL

3) Υποστήριξη στην κοινωνία και δημιουργία εθνικών εγγράφων στρατηγικής για το VNFIL

Πίσω στην αρχή
Πίσω στην αρχή

---Συλλογή υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων VNFIL
---Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, μια πλατφόρμα και εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση των υποψηφίων του VNFIL
---Πρόγραμμα κατάρτισης για τους επαγγελματίες του VNFIL
---Εθνικά Έγγραφα Στρατηγικής για την υποστήριξη των παρόχων VNFIL στον τομέα της VET και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

παραδίδουμε

Πίσω στην αρχή

VNFIL: Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Η σπουδαιότητα για την Ευρώπη των εξειδικευμένων και πεπειραμένων πολιτών εκτείνεται πέρα ​​από την επίσημη εκπαίδευση, στη μάθηση που αποκτήθηκε με ανεπίσημους ή ανεπίσημους τρόπους. Η κατάλληλη επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω των οδών άτυπης και ανεπίσημης μάθησης (που συνίστανται σε ταυτοποίηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση) θα στηρίξει καλύτερα τα άτομα ώστε να προσφέρουν την προστιθέμενη αξία τους στην αγορά εργασίας. Η σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση του 2012 ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές ρυθμίσεις για την επικύρωση έως το 2018. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιτρέψουν στα άτομα να αυξήσουν την προβολή και την αξία των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους που αποκτώνται εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: στο σπίτι ή σε εθελοντικές δραστηριότητες. Η διαδικασία VNFIL ξεκινάει μόνο στην Ευρώπη, επομένως τα προϊόντα τα οποία οι εταίροι είναι αποφασισμένοι να αναπτύξουν είναι υψηλά στην ατζέντα της ΕΕ και σχεδιάζονται κατόπιν αιτήματος από την πραγματική ανάγκη εταίρων από τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα και μέχρι σήμερα, οι χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο έχουν αναπτύξει διαφορετικές προσεγγίσεις και ρυθμίσεις για το VNFIL (επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης), αλλά υπάρχει συναίνεση γύρω από την ιδέα ότι υπάρχει ανάγκη για επαγγελματοποίηση και επισημοποίηση της διαδικασίας.

Πίσω στην αρχή

ERASMUS+ KA2

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

έναρξη έργου:
01-10-2018
λήξη έργου:
31-03-2021


εταίροι από:
- ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
- ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
- ΙΤΑΛΙΑ
- ΕΛΛΑΔΑ

Αρχική2019-10-18T09:44:35+03:00

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της επαγγελματοποίησης και της καλής λειτουργίας των συστημάτων υψηλής ποιότητας του VNFIL (επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης)

Ανάπτυξη ενός ποιοτικού ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης και αυτοανάλυσης (E-portfolio) για υποψηφίους VNFIL. Μέσα από αυτό το εργαλείο οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία VNFIL ή προχωρήσουν στην αγορά της εκπαίδευσης ή της εργασίας.

Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες του VNFIL, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική επαγγελματοποίηση της διαδικασίας VNFIL

Υποστήριξη στην κοινωνία και δημιουργία εθνικών εγγράφων στρατηγικής για το VNFIL

Μείνετε ενήμεροι για το έργο

Εδώ θα βρείτε όλα τα νέα του έργου. Μείνετε συντονισμένοι…

Ομάδες Στόχου

  • Μαθητές VET/AL & υποψήφιοι VNFIL

  • Επαγγελματίες του VNFIL (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, αξιολογητές, σύμβουλοι κλπ)

  • Διευθυντικό προσωπικό από παρόχους VET/AL

  • Εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων
  • Περιφερειακοί και Εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα

Η εκπαίδευση θα γίνει online. Τώρα ετοιμάζουμε τις εκπ. ενότητες.

Κάντε εγγραφή και μείνετε συντονισμένοι

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!

Μας αρέσει να ανταλλάζουμε απόψεις με εραστές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας…

The project

Το profi-VNFIL είναι ένα Erasmus+ KA2 project
Με στόχο την εξασφάλιση της επαγγελματοποίησης και της καλής λειτουργίας των συστημάτων υψηλής ποιότητας του VNFIL, οι εταίροι του έργου έχουν θέσει τους ακόλουθους στόχους για αυτό το έργο:

  1. Ανάπτυξη ενός ποιοτικού ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης και αυτοανάλυσης (E-portfolio) για τους υποψήφιους
  2. Επαγγελματοποίηση της διαδικασίας VNFIL – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του VNFIL
  3. Υποστήριξη στην κοινωνία και καθιέρωση εθνικών εγγράφων στρατηγικής για το VNFIL