Ανακαλύψτε το profi-VNFIL

Εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της Επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης

Συλλογή

υφιστάμενων καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών και εργαλείων VNFIL

e-portfolio & ψηφιακό εργαλείο

πλατφόρμα και εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση των υποψηφίων VNFIL

Πρόγραμμα κατάρτισης

για επαγγελματίες VNFIL

Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής

για την υποστήριξη της VNFIL στην ΕΕΚ ανά χώρα και στην Ευρώπη

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση της επαγγελματοποίησης και της καλής λειτουργίας των συστημάτων υψηλής ποιότητας του VNFIL (επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης).

Ανάπτυξη ενός ποιοτικού ψηφιακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης και αυτοανάλυσης (E-portfolio) για υποψηφίους VNFIL. Μέσα από αυτό το εργαλείο οι υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία VNFIL ή προχωρήσουν στην αγορά της εκπαίδευσης ή της εργασίας.

Δημιουργία ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες του VNFIL, εξασφαλίζοντας έτσι μια υψηλής ποιότητας και αποτελεσματική επαγγελματοποίηση της διαδικασίας VNFIL

Υποστήριξη στην κοινωνία και δημιουργία εθνικών εγγράφων στρατηγικής για το VNFIL

Image module
Image module

Μείνετε συντονισμένοι

Εδώ θα βρείτε όλα τα νέα του έργου. Μείνετε μαζί μας…

Ομάδες Στόχου

 • VET/AL learners & VNFIL candidates
 • VNFIL professionals (teachers, trainers, assessors, counselors, etc)
 • Management staff from VET/AL providers
 • Management staff from VET/AL providers
 • Social partners’ representatives
 • Regional & National Policy Makers
 • VET/AL learners & VNFIL candidates
 • VNFIL professionals (teachers, trainers, assessors, counselors, etc)
 • Management staff from VET/AL providers
 • Social partners’ representatives
 • Regional & National Policy Makers

Online πρόγραμμα κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι online, σύντομα.

Εγγραφείτε και μείνετε συντονισμένοι για τις ενημερώσεις της κοινότητάς μας.