Pateikiame profi –VNFIL projekto detales

Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje

Kompendiumas

esamų inovatyvių ir efektyvių VNFIL praktikų ir priemonių rinkinio sudarymas

„E-portfelis“ ir priemonių rinkinys

platformos ir priemonių VNFIL studentų ir kandidatų savęs įsivertinimui „E-portfelio“ sukūrimas

Mokymų programa

mokytojų ir vertintojų, dalyvaujančių VNFIL, mokymo programos sukūrimas

Strateginiai dokumentai

nacionalinės strategijos dokumentų, skirtų VNFIL profesiniame mokyme remti kiekvienoje šalyje ir Europoje, sukūrimas

Pagrindiniai tikslai yra šie:

Pagrindinis projekto tikslas yra užtikrinti aukštos kokybės VNFIL sistemų (neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų įteisinimo) profesionalumą ir gerą veikimą.

Kokybiškos skaitmeninės savianalizės ir savęs vertinimo priemonės (E-portfolio) sukūrimas VNFIL kandidatams. Naudodamiesi šia priemone kandidatai turės galimybę įrodyti, kad turi reikiamų įgūdžių, prieš pradėdami VNFIL procesą arba pereidami į švietimo ar darbo rinką.

Sukurti švietimo platformą ir medžiagą, skirtą mokymo procese dalyvaujantiems profesionaliems mokytojams ir vertintojams mokyti, taip užtikrinant kokybiškus švietimo rezultatus.

Visuomenės informavimas ir nacionalinių strateginių rekomendacijų, skirtų neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui rengimas

Image module
Image module

Sekite projekto naujienas

Čia galite rasti mūsų naujienas, susitikimus ir artimiausias veiklas. Likite prisijungę…

Mūsų tikslinės grupės

 • VET/AL learners & VNFIL candidates
 • VNFIL professionals (teachers, trainers, assessors, counselors, etc)
 • Management staff from VET/AL providers
 • Management staff from VET/AL providers
 • Social partners’ representatives
 • Regional & National Policy Makers
 • VET/AL learners & VNFIL candidates
 • VNFIL professionals (teachers, trainers, assessors, counselors, etc)
 • Management staff from VET/AL providers
 • Social partners’ representatives
 • Regional & National Policy Makers

Mokymų programa

Mokymai vyks internetu. Šiuo metu ruošiame modulius.

Taigi, užsiregistruokite ir prisijunkite prie mūsų bendruomenės