PROFI VNFIL projekto internetinė apklausa

ĮVADAS

Neformaliojo ir savišvietos mokymosi procesų pripažinimui (VNFIL) naudojamos praktikos ir procedūros, ypač priemonės (el. aplankai, internetinės apklausos, klausimynai, testai ir kt.), yra labai svarbios, nes jos daro įtaką bendrai pripažinimo proceso kokybei, pagrįstumui ir patikimumui. Naudojamos praktikos ir procedūros skatina VNFIL dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą (atliekant neformaliojo ir savišvietos mokymosi rezultatų pripažinimą). Naudojamos priemonės taip pat daro įtaką individualių besimokančiųjų kompetencijų pripažinimo patirčiai ir jų užfiksavimui.

Šios apklausos tikslai:

• ištirti esamą novatoriškų ir veiksmingų VNFIL priemonių, ypač elektroninių, situaciją Europoje ir nustatyti efektyviausias priemones, kurias reikia naudoti, norint sėkmingai įgyvendinti VNFIL;
•to assess the needs of VNFIL professionals in terms of urgent challenges and required competences, also those specifically related to the effective use of the tools above-mentioned.

Ši informacija bus naudojama įgyvendinant projektą PROFI-VNFIL „Profesionalumo ir efektyvumo užtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei pripažinimo srityje“.