01.

Kompendiumas

Esamų inovatyvių ir efektyvių VNFIL praktikų ir priemonių rinkinio sudarymas

Daugiau

Kam yra skirtas šis rinkinys?

Rinkinys bus unikalus ir inovatyvus esamų veiksmingų kompetencijų pripažinimo praktikų ir priemonių paketas, užtikrinantis, kad rinkinyje surinkta informacija galės naudotis nacionaliniai VNFIL paslaugų teikėjai, kurie stengiasi identifikuoti jau pasiteisinusias inovatyvias praktikas ir priemones, skirtas dirbti efektyviau.

Kaip naudotis rinkinyje esančia gerąja patirtimi?

Rinkinio tikslas – supažindinti vartotojus su veiksmingomis neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo praktikomis ir priemonėmis, naudojamomis VNFIL.
VNFIL bendruomenė bus skatinama naudotis rinkiniu ir pasirinkti metodus, atitinkančius tam tikrų tipų paslaugų teikėjų (profesinio mokymo ar suaugusių mokymo) poreikius.
Ši informacija bus prieinama internete ir bus interaktyvios paieškos įrankio dalis, skirta naudotojams, ieškantiems inovatyvių ir efektyvių kitose šalyse naudojamų VNFIL praktikų ir priemonių, tinkančių tam tikroms grupėms. Rinkinys turi būti laikomas aktualiu esamos situacijos vaizdu ir turėtų būti reguliariai atnaujinamas, nes šioje sparčiai besivystančioje srityje nuolat atsiranda naujų metodų priemonių ir praktikų.

Kompendiumas
02.

„E-portfelis“ ir priemonių rinkinys

Platformos ir priemonių VNFIL studentų ir kandidatų savęs įsivertinimui „E-portfelio“ sukūrimas

Daugiau

E-portfolio – internetinis įrankis, kuris įgalina pasirengti savęs įsivertinimo aprašą.

Elektroninis portfolio (el. portfolio) bus skirtas internete rinkti ir tvarkyti naudotojo duomenis tam, kad jis galėtų įsivertinti asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, įgytas neformaliojo ir savišvietos mokymosi metu, prieš pradedant VNFIL.

E – portfolio bus VNFIL kandidato sugebėjimų įrodymas. Jis gali būti naudojamas kaip atrankos priemonė, siekiant nustatyti, ar kandidatas yra pasirengęs išsamiai patvirtinimo procedūrai, arba nustatyti reikiamas kompetencijas.
Tokie elektroniniai mokymosi ir darbo patirties įrodymai apims įvestą tekstą, elektroninius failus, vaizdus, ​​daugialypės terpės įrašus, tinklaraščio įrašus, nuorodas ir kitus įrodymus, kuriuos vartotojas gali nuolat atnaujinti ir paprastai perduoti.
E – portfolio, viena vertus, palengvins kandidatų pamąstymus apie jų pačių mokymąsi, leis geriau suvokti mokymosi strategijas ir poreikius. Kita vertus, e- portfolio padės mokytojams, instruktoriams, vertintojams, konsultantams/patarėjams ir daugybei VNFIL specialistų įvertinti ir pripažinti kandidatų įgūdžius ir kompetencijas.

E-portfolio
03.

Mokymų programa

Mokytojų ir vertintojų, dalyvaujančių VNFIL, mokymo programos sukūrimas

Daugiau

Mokytojų / vertintojų, konsultantų/patarėjų mokymo programa skirta:

– Dėstytojams / vertintojams: pateikiami naudingi patarimai, kaip organizuoti visų VNFIL dalyvaujančių specialistų mokymus, kad būtų padidintos jų žinios ir gebėjimai plėtoti ir įgyvendinti įvairias veiklas ir paslaugas, siekiant pagerinti galimybes naudotis VNFIL.

-Konsultantams/patarėjams: siekiama padidinti konsultantų/patarėjų galimybes teikti aukštos kokybės patarimus ir informaciją VINFIL kandidatams.

Programa buvo išbandyta tarptautiniu mastu per mokymus Italijoje su partnerių darbuotojais ir nacionaliniu lygiu kartu su VNFIL profesionalais. Po to ji užbaigta ir išversta į partnerių kalbas.

Mokymų programa
04.

Strateginiai dokumentai

Nacionalinės strategijos dokumentų, skirtų VNFIL profesiniame mokyme remti kiekvienoje šalyje ir Europoje, sukūrimas

Daugiau

Nacionaliniai strateginiai dokumentai (NSD), skirti VNFIL paramai profesiniame mokyme

Nacionalinės strategijos dokumentais (NSD) siekiama skatinti VNFIL sistemos kokybę ir veiksmingumą, remti visuomenę ir politikos formuotojus.
Tai – novatoriškas požiūris, nes yra išryškinamos kai kurių šalių nacionalinių strategijų spragos, tarp jų: ​​nepakankama parama pripažinimo įsisavinimui ir (arba) nepakankamas proceso matomumas, nedidelis savanoriško sektoriaus dalyvavimas, skaitmeninių priemonių trūkumas ir silpni ryšiai tarp pripažinimo veiklos viešajame, privačiame ir savanoriškame sektoriuje (Cedefop Inventory VNFIL 2014).
Nacionalinių strategijų ir rekomendacijų rengimas paremtų kokybišką ir veiksmingą VNFIL sistemą ir padėtų kurti tokius ryšius bei skatinti bendradarbiavimą.

Strateginiai dokumentai